top of page

บริการรับทำวีซ่าจีน China visa

 

พวกเราพรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส เราพร้อมบริการยื่นวีซ่า พร้อมแปลภาษาจีนแบบครบวงจรในที่เดียว

สะดวก รวดเร็ว ราคาไม่แพง มีคนเตียมเอกสารให้ กับบริการยื่นวีซ่าจีน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ กับเราพรีเมี่ยมทรานสเลชั่นของเรา ไม่ต้องวุ่นวายกับการกรอกหรือเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่ต้องไปติดต่อสถานทูตด้วยตัวเอง เสียเวลาต่อคิวนานๆ ลางานหลายๆวันอีกต่อไป เพราะเราคือ "พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส" ที่มีประสบการณ์การทำงานมานานมากกว่า 15 ปี กับการทำงานเป็น Team Work  รู้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ​​

ค่าวีซ่าจีน.jpg

ฟรี! จัดส่ง EMS กลับ

add-friend.gif
Line @Premium1999.png

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามเรทอัตราการแลกเงินในแต่ละวัน

 • ผลการพิจารณาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตทุกกรณี

 • ค่าบริการเบื้องต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า ไม่นับรวมวันที่รับเอกสารและจัดเตรียมเอกสาร

0 9 8 2 4 6 4 1 0 8.png

        เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้สำนักงานของเราค่ะ

1. หนังสือเดินทาง Passport ที่เหลือวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเป็นอย่างน้อย 

    **รบกวนถอดปกพาสปอร์ตทุกชนิดออกด้วยนะคะ

2. ภาพถ่ายสำหรับการยื่นวีซ่า ขนาด 33 มม. x 48 มม. จำนวน 2 ใบ อายุไม่เกิน 6 เดือน

 • ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น และห้ามใส่เสื้อสีขาว

 • ห้ามใส่เสื้อแขนกุด/ชุดครุย/ชุดข้าราชการ

 • เวลาถ่ายรูปห้ามยิ้ม ภาพถ่ายต้องเห็นหู

 • ถ่ายหน้าตรง ห้ามใส่แว่นตาสีดำ

 • คนนับถือศาสนามุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า

 • ห้ามใส่หมวก

 • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ

3. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตัวเครื่องบิน (ถ้ามี)

6. ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)

 • สำหรับการขอวีซ่าธุรกิจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • เอกสารรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

  • หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าทางจีน

        จัดส่งเอกสารมาที่

บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด (ฝ่ายนิติกรณ์และงานวีซ่า)

55/2 ซอยพิพัฒน์ 2 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CALL US

Tel: 02-102-0563 | Fax: 02-102-0564

Mobile: 098-246-8148, 098246-4108

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 17.30 pm

Seturday  : 8.30 am - 12.00 pm

Line @Premium1999.png
0 9 8 2 4 6 4 1 0 8.png
add-friend.gif
bottom of page