10 ปี จากประสบการณ์ สู่ผู้เชี่ยวชาญ "พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส"

        จากประสบการณ์การ การทำงานที่ได้อยู่ในวงการการแปลตั้งแต่ปี 2007 ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และการมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐด้านการแปลภาษาต่างๆมาตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเริ่มก่อตั้งเป็นศูนย์แปลเอกสาร พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส ที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-10556-0008-57-4 ในนาม บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด


         ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส ของเราคือศูนย์แปลที่ให้บริการด้านการแปลเอกสารแบบครบวงจร ทั้งการแปลที่สามารถแปลได้ทุกภาษาทั่วโลก ทุกแขนง ทุกสาขาวิชา พร้อมบริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม โนตารีพับลิค สภาทนายความ สำนักจุฬาราชมนตรี  และสถานทูตฯต่างๆได้ทั่วโลก บริการการให้คำแนะนำด้านการยื่นวีซ่า การเตรียมเอกสาร และแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าต่างๆทั่วโลก และล่าม-พิธีกร ที่สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา

ผู้ก่อตั้ง พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส

Khwanruthai (Kik)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

Chulalongkorn University

และ

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption Universit (ABAC)

ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ พรีเมี่ยมทรานสเลชั่น
ศูนย์แปล ติดบีทีเอส
แปลเอกสาร 24 ชม.
แปลเอกสาร ทุกภาษาทั่วโลก
แปลเอกสาร จดทะเบียนสมรส