top of page

ชำระค่าแปลเอกสาร หรือค่าบริการโดยการโอนเข้าบัญชี

 

บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงินท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM หรือ Mobile Applications ของทุกธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ชื่อบัญชี "บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด" ( Premiun Translation Plus Co.,Ltd ) 

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี    022-8-85935-4   สาขา สำนักสีลม  (ออมทรัพย์)

** หมายเหตุ 

 

 1.  การสั่งแปลงานด่วน หากลูกค้าต้องการแปลงานด่วนจะต้องแจ้งระยะเวลาที่ต้องการรับงานแปล และได้รับการยืนยันเวลาที่ส่งงานจากเจ้าหน้าที่ของเราเป็นที่เรียบร้อย

      ก่อนที่จะทำการชำระเงินเข้ามา หากลูกค้าไม่ได้แจ้งระยะเวลาก่อนการชำระเงิน ทางเราจะดำเนินการแปลตามคิวงานปกติ ตัวอย่างเช่น

           งานแปลภาษาอังฤษ        1 - 3  หน้า    ใช้เวลาแปล    2 - 3  วัน                 3 - 10  หน้า    ใช้เวลาแปล    3 - 7  วัน        ฯลฯ

           งานแปลภาษาจีน            1 - 3  หน้า    ใช้เวลาแปล    2 - 3  วัน                 3 - 10  หน้า    ใช้เวลาแปล    3 - 7  วัน        ฯลฯ

           งานแปลภาษาญี่ปุ่น        1 - 3  หน้า     ใช้เวลาแปล    2 - 3  วัน                 3 - 10  หน้า    ใช้เวลาแปล    3 - 7  วัน       ฯลฯ

     * ระยะเวลาจะปรับเปลี่ยนตามปริมาณงานและคิวงานของแต่ละช่วงสัปดาห์และแต่ละภาษาจะไม่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นควรกำหนดการรับส่งงานก่อนชำระเงินทุกครั้งค่ะ

 

 2.   การยืนยัน หลังจากทำการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสารหรือบริการต่างๆ  โปรดส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่แฟกซ์  02-102-0563  

       หรือส่งมาทาง Email: premiumtranslation.th@gmail.com และ Line: premiumtrans พร้อมทั้งระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อ  "เพื่อเป็นการยืนยันสั่งแปลงาน" 

 

 3.  การนับวันแปล การเริ่มดำเนินการแปลและบริการต่างๆ จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น หากกรณีงานเร่งด่วนหรือต้องการงานให้ทันภายในกำหนด

      ที่ตกลงกันไว้ รบกวนลูกค้าชำระเงินค่าบริการเข้ามาด่วนด้วยนะคะ เพราะหากมีการชำระเงินเข้ามาล่าช้า วันรับงานจะเลื่อนออกไปเช่นกันค่ะ

 

 4.  การยกเลิก กรณีลูกค้ายกเลิกงาน  หากได้ชำระเงินและยืนยันการสั่งแปลเข้ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักเงินค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือ

      ตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นทั้งหมด

 

 5.  การแก้ไข ทางศูนย์แปลของเรามีการรับผิดชอบแก้ไขงานให้กับลูกค้าให้ได้ตามความพอใจหรือที่พึ่งจะเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการ

      แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ แต่หากนักแปลของเราทุกท่านลงความเห็นถึงคำศัทพ์ที่แปลไปแล้วนั้น ได้ถูกต้องตามหลักภาษานั้นๆแล้ว ทางศูนย์แปลขอสงวน

      ที่จะไม่ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสาร ที่ลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ศูนย์แปลของเราเป็นผู้ดำเนินการแปล

 

 6.  การรับผิดชอบ ไม่ต้องห่วงว่าแปลเสร็จแล้วจะโดนทิ้ง ทางศูนย์แปลของเรา ติดต่อได้ 24 ชม.  ผ่านทาง Line: premiumtrans  หรือ  Tel: 098-2464108 

      เราพร้อมที่จะดูแลเอกสารการแปลของลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะติดตามงาน ติดต่อแก้ไข หรือต้องการแปลเพิ่ม ติดต่อได้ 24 ชม. ไม่มีทิ้งงาน และในกรณีรับผิดชอบ

      การคืนเงินจะไม่เกินมูลค่าของราคางานทั้งหมด (เป็นกรณีที่ทางศูนย์แปลไม่สามารถแก้ไขงานให้กับลูกค้า หรือหานักแปลที่เหมาะสมกับงานได้เท่านั้น)

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับนิติบุคคล ที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด

55/2 ซอยพิพัฒน์ 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-10556-0008-57-4

 

Tel: 02-102-0563 | Fax: 02-102-0564

Mobile: 098-246-8148, 098246-4108

bottom of page