top of page

แปลเอกสารภาษามาเลย์ ภาษามาเลเซีย ที่พรีเมี่ยมทรานสเลชั่น

 

พวกเราพรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส เราพร้อมบริการแปลภาษามาเลย์แบบครบวงจรในที่เดียว

จะแปลภาษามาเลเซีย หรือภาษามาเลย์ ที่คุณภาพต้องแปลกับศูนย์แปลพรีเมี่ยมทรานสเลชั่นของเรา ศูนย์แปลของเรารับแปลเอกสารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย วิศวกรรม รวมไปถึงเอกสารทางราชการต่างๆ ศูนย์แปลของเรายังมาพร้อมกับการบริการด้านการรับรองเอกสารที่สถานทูตมาเลเซีย หรือให้คำปรึกษาการเตรียมเอกสารเพื่อไปใช้ที่ประเทศมาเลเซีย  การรับรองจากกรมการกงสุลไทย เราคือศูนย์แปลภาษามาเลย์แบบครบวงจร ที่ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service แค่คุณเลือกใช้บริการกับศูนย์แปลของเรา คุณก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการเตรียมเอกสารต่างๆ หรือต้องไปติดต่อราชการหลายๆที่ หลายๆวันอีกต่อไป เพราะเราคือ "พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส" ที่มีประสบการณ์การทำงานมานานมากกว่า 10 ปี กับการทำงานเป็น Team Work  รู้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ค่าบริการแปลภาษามาเลย์ Malay

ไทย         -->     มาเลย์        ราคาเริ่มต้น         600       บาท   
 
มาเลย์     -->      ไทย           ราคาเริ่มต้น         600       บาท
อังกฤษ    -->      มาเลย์       ราคาเริ่มต้น         700       บาท
มาเลย์     -->      อังกฤษ      ราคาเริ่มต้น         700       บาท

หมายเหตุ: อัตราราคาค่าแปลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น การประเมินราคาจะประเมินจากจำนวนตัวอักษร และความยากง่ายของเนื้อหาของงานอีกที

พวกเรามีนักแปลเจ้าของภาษาเป็นผู้แปลด้วยนะครับ

ค่าบริการรับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตมาเลเซีย Malaysia Embassy 

จำนวน

เอกสาร

ค่าธรรมเนียม

สถานทูต

ค่าธรรมเนียม

กรมการกงสุล

ค่าดำเนินการ

งานหน่วยงานราชการ

รวมค่าใช้จ่าย

       1                                                                                                                        2,200
       1                                                                                                                        1,600
       1                                                                                                                        3,800

หมายเหตุ:

1. อัตราราคาค่าธรรมเนียมนี้ สถานทูตและกรมการกงสุลเป็นผู้กำหนดราคา ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นลูกค้าควรติดต่อสอบถามพนักงานเพื่อได้ราคาปัจจุบันที่แน่นอน

2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแปลเอกสาร และการนำเอกสารไปรับรองโดยสัญชาติมาเลเซีย ที่สถานทูตฯ

add-friend.gif
0 9 8 2 4 6 4 1 0 8.png
bottom of page