top of page

แปลเอกสารภาษาเกาหลี ที่พรีเมี่ยมทรานสเลชั่น

 

พวกเราพรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส เราพร้อมบริการแปลภาษาเกาหลีแบบครบวงจรในที่เดียว

แปลภาษาเกาหลี ที่คุณภาพต้องแปลกับศูนย์แปลพรีเมี่ยมทรานสเลชั่นของเรา ศูนย์แปลของเรารับแปลเอกสารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย วิศวกรรม รวมไปถึงเอกสารทางราชการต่างๆ ศูนย์แปลของเรายังมาพร้อมกับการบริการด้านการรับรองเอกสารที่สถานทูตเกาหลีใต้ หรือให้คำปรึกษาการเตรียมเอกสารเพื่อไปใช้ที่ประเทศเกาหลีใต้  การรับรองจากกรมการกงสุลไทย เราคือศูนย์แปลภาษาเกาหลีแบบครบวงจร ที่ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service แค่คุณเลือกใช้บริการกับศูนย์แปลของเรา คุณก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการเตรียมเอกสารต่างๆ หรือต้องไปติดต่อราชการหลายๆที่ หลายๆวันอีกต่อไป เพราะเราคือ "พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส" ที่มีประสบการณ์การทำงานมานานมากกว่า 10 ปี กับการทำงานเป็น Team Work  รู้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ค่าบริการแปลภาษาเกาหลี

ไทย         -->     เกาหลี       ราคาเริ่มต้น         500       บาท   
 
เกาหลี     -->      ไทย          ราคาเริ่มต้น         500       บาท
อังกฤษ   -->      เกาหลี       ราคาเริ่มต้น         600       บาท
เกาหลี    -->      อังกฤษ      ราคาเริ่มต้น         600       บาท

หมายเหตุ: อัตราราคาค่าแปลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น การประเมินราคาจะประเมินจากจำนวนตัวอักษร และความยากง่ายของเนื้อหาของงานอีกที

พวกเรามีนักแปลชาวเกาหลีใต้ เป็นผู้แปลด้วยนะครับ

ค่าบริการรับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตเกาหลีใต้ 

จำนวน

เอกสาร

ค่าธรรมเนียม

สถานทูต

ค่าธรรมเนียม

กรมการกงสุล

ค่าดำเนินการ

งานหน่วยงานราชการ

รวมค่าใช้จ่าย

       1                                                                                                                        2,100
       1                                                                                                                        1,600
       1                                                                                                                        3,700

หมายเหตุ:

1. อัตราราคาค่าธรรมเนียมนี้ สถานทูตและกรมการกงสุลเป็นผู้กำหนดราคา ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นลูกค้าควรติดต่อสอบถามพนักงานเพื่อได้ราคาปัจจุบันที่แน่นอน

2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแปลเอกสาร และการนำเอกสารไปรับรองโดยชาวเกาหลีใต้ที่สถานทูตฯ

add-friend.gif
0 9 8 2 4 6 4 1 0 8.png
bottom of page