top of page

บริการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

พวกเราพรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส เราพร้อมบริการรับรองเอกสารโดยกงสุล พร้อมบริการแปลแบบมืออาชีพ

สะดวก รวดเร็ว ราคาไม่แพง มีคนเตียมเอกสารให้ ให้บริการรับรองเอกสาร รับรองคำแปล โดยกงสุลไทย มีบริการด่วนภายใน 1 วันทำการ(เอกสารเฉพาะ) ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องวุ่นวายกับการกรอกหรือเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเอง เสียเวลาต่อคิวนานๆ ลางานหลายๆวันอีกต่อไป เพราะเราคือ "พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส" ที่มีประสบการณ์การทำงานมานานมากกว่า 15 ปี กับการทำงานเป็น Team Work  รู้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ​​

อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองเอกสาร รับรองคำแปล โดยกงสุล

ตารางค่าใช้จ่ายรับรองกงสุล.jpg

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกอย่างแล้ว รวมถึงค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ แต่ยังไม่รวมค่าจัดส่ง EMS ภายในประเทศ หรือค่าจัดส่งไปยังต่างประเทศ

          เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้สำนักงานของเราค่ะ

1. สำเนาหนังสือเดินทาง Passport มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

5. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

กรุณาจัดส่งเอกสารที่จัดเตรียมทั้งหมด 

Line @Premium1999.png
0 9 8 2 4 6 4 1 0 8.png
บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด [ แผนกรับรองนิติกรณ์ ]
 
55/2 ถนนสีลม ซอยพิพัฒน์ 2 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 02-102-0563-4   Mobile: 098-246-8148, 098-246-4108
กรอกข้อมูลเพื่อใช้บริการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล
วัตถุประสงค์

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page