บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ Police Clearance Certificate

 

พวกเราพรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส เราพร้อมบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ด่วนภายใน 7 วันทำการ

สะดวก รวดเร็ว ราคาไม่แพง มีคนเตียมเอกสารให้ ให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบริการด่วนภายใน 7 วันทำการ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องวุ่นวายกับการกรอกหรือเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเอง เสียเวลาต่อคิวนานๆ ลางานหลายๆวันอีกต่อไป เพราะเราคือ "พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส" ที่มีประสบการณ์การทำงานมานานมากกว่า 15 ปี กับการทำงานเป็น Team Work  รู้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ​​

อัตราค่าใช้จ่ายการทำหนังสือรับรองความประพฤติ

ราคานี้รวมค่าธรรมเนียม ทุกอย่างแล้วครับ

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกอย่างแล้ว (รวมถึงค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่ง EMS ภายในประเทศ แต่ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปยังต่างประเทศ)

          เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้สำนักงานของเราค่ะ

1. สำเนาหนังสือเดินทาง Passport มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

5. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

6. สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.๘,๙,๔๓ ใบ รด. หรือหนังสอผ่อนผันทหาร ฯลฯ) เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

7. ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ อายุไม่เกิน 6 เดือน

  • ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น และห้ามใส่เสื้อสีขาว

  • ห้ามใส่เสื้อแขนกุด/ชุดครุย/ชุดข้าราชการ

  • เวลาถ่ายรูปห้ามยิ้ม ภาพถ่ายต้องเห็นหู

  • ถ่ายหน้าตรง ห้ามใส่แว่นตาสีดำ

  • คนนับถือศาสนามุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า

  • ห้ามใส่หมวก

  • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ

กรุณาจัดส่งเอกสารที่จัดเตรียมทั้งหมด 

Line @Premium1999.png
0 9 8 2 4 6 4 1 0 8.png
บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด [ แผนกรับรองนิติกรณ์ ]
 
55/2 ถนนสีลม ซอยพิพัฒน์ 2 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 02-102-0563-4   Mobile: 098-246-8148, 098-246-4108
กรอกข้อมูลเพื่อใช้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
วัตถุประสงค์
CALL US

Tel: 02-102-0563 | Fax: 02-102-0564

Mobile: 098-246-8148, 098246-4108

EMAIL US
OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 17.30 pm

Seturday  : 8.30 am - 12.00 pm

บริการแปลเอกสารด่วน 24 ชม. ทุกภาษานานาชาติ ทั่วโลก

อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ศูนย์แปลเอกสารสีลม อยู่ใกล้กับสถานทูตฯต่างๆ หลายประเทศ เดินทางสะดวกติด BTS ช่องนนทรี

OUR SERVICES
VISIT US

บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด

55/2 ถนนสีลม ซอยพิพัฒน์ 2 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-60008-57-4

  • LINE_Icon_RGB
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

© Premiumtranslators.com by ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ สีลม สาทร Premium Translation Plus Co., Ltd.